Anna Jurgaś razem z Klaudią Witczak, założycielką Smart Aging Clinic, udowadniają, że dojrzałość nie musi oznaczać utraty pasji, marzeń i aktywności i może być czasem, w którym doświadczamy życiowej mądrości i pogłębiania naszych więzi z innymi ludźmi. 
A punktem wyjścia do tego jest akceptacja procesów zachodzących w naszym ciele.


#smartaging #smartagingclinic #skinworkout